Armenian Short Stories 2

$99.95

armenian books kids


quoteI appreciate the short stories collection that are simple and easy to read to the kids and for them to learn to read from in the future! There are so few options out there, it is nice to have stories that we as adults are already familiar with too." -Thu T.


stars5.0 out of 5 Stars
Read more reviews


Armenian Short Stories 2
12 Book Set
Language: Armenian
Size: 8.5" x 5.5" / 21.50 cm x 14 cm
Softcover. 20 to 32 pages.
Full Color Illustrations.

  Armenian Books For Kids Armenian Short Stories 2

  • Գուլիվերի արկածները
   Gulliver's Adventures
  • Արջ արքայազնը
   The Bear Prince
  • Արքայադուստրն ու սիսեռահատիկը
   The Princess And The Pea
  • Ձկնորսն ու իր կինը
   The Fisherman And His Wife
  • Հսկայական շաղգամի պատմությունը
   The Giant Turnip Story
  • Բրեմենյան երաժիշտները
   The Musicians Of Bremen
  • Փախչող բլիթը
   The Runaway Pancake
  • Թագավորի նոր հագուստը
   The King's New Clothes
  • Արջը և երկու ճանապարհորդները
   The Bear And The Two Travelers
  • Քաղաքի մուկն ու դաշտամուկը
   The Town Mouse And The Field Mouse
  • Խենթ կենդանիներ
   Crazy Animals
  • Զվարճալի հարցեր
   Funny Questions

   

  Related products

  View all
  Armenian Short Stories 1
  Continue shopping
  Your Order

  You have no items in your cart