Armenian Language Learning Books

$99.95

armenian books kids


quoteI appreciate the short stories collection that are simple and easy to read to the kids and for them to learn to read from in the future! There are so few options out there, it is nice to have stories that we as adults are already familiar with too." -Thu T.


stars5.0 out of 5 Stars
Read more reviews


Armenian Language Learning Books
12 Book Set
Language: Armenian
Size: 8.5" x 5.5" / 21.50 cm x 14 cm
Softcover. 20 to 32 pages.
Full Color Illustrations.

  Armenian Books For Kids LANGUAGE LEARNING

  • Ողջո՜ւյն
   Hello!
  • Քանի՞ տարեկան ես
   How Old Are You?
  • Ես ելակով պաղպաղակ եմ ուզում
   I Want Strawberry Ice Cream!
  • Իմ օրը
   My Day
  • Դերանուններ 2
   Pronouns 2
  • Ի՞նչ ես անում
   What Are You Doing?
  • Ի՞նչ ես դու կարողանում անել
   What Can You Do?
  • Ի՞նչ է սա
   What Is That?
  • Ի՞նչ է քո անունը
   What Is Your Name ?
  • Որտեղի՞ց ես
   Where Are You From?
  • Որտե՞ղ է Գոբին
   Where Is Doby?
  • Ո՞վ ես դու
   Who Are You?

   

  Related products

  View all
  Armenian for kids Deluxe set - Dino Lingo Checkout
  Armenian for kids DVD set - Dino Lingo Checkout
  Armenian for kids Standard set - Dino Lingo Checkout
  Continue shopping
  Your Order

  You have no items in your cart